Ενδιαφέρον Συνεργασίας – Βιογραφικά

Τα Εκπαιδευτήρια Γ. Ζώη ζητούν συνεργασία με καθηγητές κλάδου ΠΕ04.
Συγκεκριμένα ζητούνται καθηγητές/τριες φυσικής, χημείας και βιολογίας. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία του μαθήματος
 • Σπουδές σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (κατά προτίμηση στη διδακτική του μαθήματος)
 • Ευχέρεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του  διαδραστικού πίνακα
 • Τόπος διαμονής

Αποστολή βιογραφικών στο career@zois-school.gr έως 15 Ιουνίου

 

Επίσης, ζητούνται:

Διδακτικό προσωπικό

 • Νηπιαγωγοί με αυξημένα προσόντα
 • Πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής
 • Τελοιόφοιτοι του Παιδαγωγικού τμήματος κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων ΠΕ01 – ΠΕ07 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού τμήματος
 • Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων με αυξημένα προσόντα και πείρα

Επιστημονικό προσωπικό

 • Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων
 • Παιδοψυχολόγοι
 • Νοσηλευτές

Υπαλληλικό προσωπικό

 • Υπάλληλοι γραφείου

Οδηγοί-Συνοδοί

 • Οδηγοί κάτοχοι διπλώματος Δ’ κατηγορίας
 • Συνοδοί απόφοιτοι Λυκείου

Αποστολή βιογραφικού στο career@zois-school.gr συμπληρώνοντας στο “θέμα” του e-mail την ειδικότητά σας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar