Β΄ Γυμνασίου

Κατεβάστε την ύλη σε μορφή pdf από εδώ.

Θρησκευτικά

Ενότητες: 3,4,5,8,9,10,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,31

Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ :

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ :σελίδες 8 -11.

2.ΡΑΨΩΔΙΕΣ :

 • Α΄ (στίχοι 1-306 , 350-431)
 • Ζ΄ (στίχοι 369-502 )
 •  Ι΄  (στίχοι 307-431 )
 • Π΄ (στίχοι 818-867)
 • Χ΄ (στίχοι 247-394 )
 • Ω΄ (στίχοι 468-595 ).

Εισηγήτρια:Μπάγια Ευγενία

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η   : Α΄- Β΄- Γ΄ Μέρος (σελ. 14- 21)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η   : Α΄ -Β΄ -Γ1΄ Μέρος (σελ. 22 -27)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η   : Γ2΄Μέρος (σελ. 35 -36)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5η   : Γ1΄-Γ2΄ Μέρος (σελ. 42-43)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7η   : Α΄-Β΄-Γ1΄ Μέρος (σελ. 52-57)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 8η   : Γ1΄-2΄ Μέρος (σελ. 64-65)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 9η   : Α΄-Β΄-Γ΄ Μέρος (σελ. 68-75)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 11η : Α΄-Β΄-Γ΄ Μέρος  (σελ. 84-89)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 12η : Γ1΄Μέρος (σελ. 95)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 13η : Γ1΄ Μέρος (σελ. 103-104)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 15η : Α΄-Β΄-Γ΄ Μέρος (σελ. 112-119)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 16η : Γ1΄Μέρος (σελ. 125).

Παράλληλα Κείμενα:  

 • ΕΝ.2η:  2ο κείμενο, σελ.145
 • ΕΝ.3η : 3ο κείμενο, σελ.146
 • ΕΝ.7η : σελ.149-150
 • ΕΝ.9η : 1ο κείμενο, σελ.151-152
 • ΕΝ.11η : σελ.153.

Εισηγήτρια:Μπάγια Ευγενία

Νεοελληνική Γλώσσα

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η :σελ.15-23 (Β’, Γ’,Δ΄)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η :σελ.29-31,33-41(Α’,Β2, Γ’, Δ’, Ε΄,ΣΤ’)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η :σελ.44-45,47,48-51 ,52-55(Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η :σελ.58-61,64-67,69-71 (Α’,Β2,Γ’, Δ’, Ε’)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5η :σελ.74-80, 82-86 ( Α’,Β1+2,Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6η :σελ.91-95(Β’,Γ’)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :σελ.101,103, 105,107-109, 113 (Α’,Β’, Γ’, Δ’, ΣΤ’)

Εισηγήτρια: Παναγή Ευστρατία

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Ι. ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Άντον Τσέχωφ: «Ένας αριθμός». Σελ. 106
 2. Δημοτικό τραγούδι: «Θέλω να  πα στην ξενιτιά». Σελ. 126
 3. Δημοτικό τραγούδι: «Ξενιτεμένο μου πουλί». Σελ. 127
 4. Μαρία Ιορδανίδου: «Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας». Σελ. 206
 5. Ινδιάνος Σιάτλ: « Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο». Σελ. 19
 6. Άλκη Ζέη: «Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία». 148
 7. Ηλίας Βενέζης: «Η επιστροφή του Αντρέα». Σελ. 132
 8. Λορέντζος Μαβίλης: «Καλλιπάτειρα».  Σελ. 156
 9. Κωνσταντίνος Καβάφης: «Θερμοπύλες»  σελ. 192
 10. Διονύσιος Σολωμός: «Η καταστροφή των Ψαρών». Σελ. 79
 11. Ανδρέας Κάλβος: «Εις Σάμον».  Σελ. 77
 12. Νίκος Καζαντζάκης: «Μια Κυριακή στην Κνωσό». Σελ. 113

ΙΙ. Οι μαθητές να επικεντρώσουν τη μελέτη τους στα εξής:

 • στο περιεχόμενο (νόημα, περίληψη κειμένου)
 • στις σημειώσεις που έχουν δοθεί (σε κάθε κείμενο ξεχωριστά και καλύπτουν την επεξεργασία του)
 •  στις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

Εισηγήτρια: Ζάρπα Χρυσή

Ιστορία

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο : σελ. 7-9, 16-18, 19-21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο : σελ. 34-35, 36-42, 50-51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο: σελ. 55-58 ,59-61, 65-68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο : σελ. 69-73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 ο: σελ.108-115, 120-123, 133(Οθωμ.κυριαρχία)-136

Εισηγήτρια: Παναγή Ευστρατία

Αγγλικά

Α΄ επίπεδο

 1. ΤΗΙΝΚ ΤΕΕΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ: σελίδες 11, 20, 21, 34, 40, 41, 45, 63, 77, 78, 86, 99, 104, 105
 2. GRAMMAR, USE OF ENGLISH, CODE: PASSIVE page 97, CAUSATIVE page 99, 100 CONDITIONALS page 107, 109, 110 REVIEW page 114, 115, page 119, 121, 122 REPORTED SPEECH

Εισηγήτρια: Παπάζογλου Νόρα

Β΄ επίπεδο

 • THINK TEEN (B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) : pages 4, 16, 17, 53, 54.
 • DICTATION : pages 4, 53 (THINK TEEN)
 • HERE WE GO 3 STUDENT’S BOOK AND COMPANION : UNITS 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34.
 • GRAMMAR : modal verbs, conditionals (first, second and third), reported speech, tenses (present simple and continuous, past simple and continuous, present perfect simple)

Εισηγήτρια: Αναγνωστοπούλου Βίκυ

Γερμανικά

Α΄ επίπεδο

A) Texte: Planet 2, Seiten: 152-153. Magnet B1, Seiten: 8, 21, 33, 36.

B) Diktat: Planet 2, Seiten: 119, 156. Magnet B1, Seiten: 14, 16, 25.

C) Grammatik: Planet 2: 1. Possessivpronomen, 2. Präpositionen: “in , an , auf, für, ohne, mit, zu”,  3.  Magnet B1: 1. Präpositionen mit Genitiv, 2. Nebensätze mit “um…. zu” und “damit”, 3. Deklination der Substantive und Deklination der Adjektive, 4. Relativpronomen und Relativsatz, 5. Sätze mit “obwohl” und “trotzdem”, 6. Direkte und Indirekte Fragen, 7. Präteritum.

Εισηγήτρια: Θάνου Γεωργία

Β΄ επίπεδο

Εξεταστέα  ύλη: Deutsch ein Hit 1 (ΚΒ.S:82-89,90,91,94-96,100,102,105-109,111,112,129,130,132,133,137)

Magnet A2: (KB. S.17,  S.34, S.35, S.36, S.37,AB. S.15)

Texte: Deutsch ein Hit 1 (Kursbuch):  S.102, S.105, S.129
Magnet A2 (Kursbuch) : S.17 , Magnet A2 (Arbeitsbuch) : S.15

Texte(Diktat) : KB :  S.100 , S.102, S.130, S.132

Grammatik: (διαβάστε τις αντίστοιχες ασκήσεις από το ΑΒ!!)

 • Possessivpronomen im Nominativ(Ονομαστική): mein(e),dein(e),sein(e),ihr(e),unser(e),euer(eure),ihr(e)Ihr(e)
  KB: S.85 , S.89, S.94
 •  Modalverben: dürfen , können , müssen , wollen , mögen , möchte-
  ΚΒ: S.86. S.87, S.88,  S.95, S.100,  S.111
 • Imperativ (προστακτική): KB: S.90, S.91, S.95
 •  Unregelmäßige Verben(ανώμαλα ρήματα) : KB: S.84 , S.94, S.111
 •  Offizielle Uhrzeit(ώρα): KB: S.86
 •  Trennbare Verben(χωριζόμενα ρήματα): KB: S.106, S.112
 •  Komparativ/Vergleichsatz(σύγκριση) : KB : S.107, S.112
 • Weil-Sätze: KB: S.107, S.109, S.112
 • Stellung der Angaben (CAO): KB: S.133,S.137
 • Perfekt(Παρακείμενος ομαλών -ανωμάλων ρημάτων) Magnet A2 KB: S.34, S.35, S.36, S.37,(Kopien)

Wortschatz(Λεξιλόγιο):

Lektion 6: Schulräume, Wörter rund um Schule, im ersten Stock , im Erdgeschoss…
KB: S.82, S.83, S.84, S.96

Lektion 7 : Speisen, Getränke, adjektive zur qualitativen Beschreibung: KB: S.102, S.108,

Magnet A2 (Kursbuch) : S.17, Magnet A2 (Arbeitsbuch) : S.15

Εισηγητής: Καραγεώργης Άρης

Γαλλικά

Α΄ επίπεδο

ΒΙΒΛΙΟ A TON TOUR 3

 1. Les dialogues des unités 1, 3 ,6 (questions, dictée).
 2. Le vocabulaire des pages 14, 15, 30, 31, 46, 47, 62, 63 et les exercices de ces pages.
 3. Le passé composé (avec avoir, être).
 4. La comparaison page 17.
 5. Imparfait vs passé composé page 24 page 38.
 6. Le futur simple page 32.
 7. Le conditionnel présent page 48.
 8. Si + présent –> futur/ imperatif/ présent page 32.
  si + imparfait –> conditionnel page 48.
 9. Qui, que, dont, où pages 56, 57.
 10. COD, COI, y, en pages 65, 33.

Exercices du livre et du cahier.

Εισηγήτρια: Καγιά Ζωή

Β΄ επίπεδο

1. Le tour de France 1 [Livre]: pp. 35-39, 45-49, 51, 55-58.

2. Livret d’ accompagnement : pp. 18-22, 23 [dictée],pp. 26-29, 30 [dictée], pp. 33-37.

+ ‘Epreuves de langue 4,5,6.

Εισηγήτρια: Δροσάκη Γεωργία

Μαθηματικά

Άλγεβρα

 • Κεφ. 1 : Εξισώσεις – Ανισώσεις: σελ. 11 – 21 και σελ. 31 – 37
 • Κεφ. 2 : Πραγματικοί  Αριθμοί: σελ. 41 – 44
 • Κεφ. 3 : Συναρτήσεις: σελ. 55 – 57 και σελ. 67 – 78

Γεωμετρία

 •  Κεφ. 1 : Εμβαδά  Επίπεδων  Σχημάτων – Πυθαγόρειο  Θεώρημα: σελ. 119 – 131
 • Κεφ. 2 : Τριγωνομετρία: σελ. 136 – 155
 • Κεφ. 3 : Μέτρηση  Κύκλου: σελ. 175 – 179, σελ. 186 – 188 και σελ. 190 – 198

Εισηγήτρια: Ζελιαναίου Αγγελική

Φυσική

Ενότητες: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8.

Εισηγητής: Τσέκερης Γιάννης

Χημεία

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (σελίδες 10-19)
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ – ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ (σελίδες 30-39 , 48-72 εκτός από τη σελίδα 51 και για τη σελίδα 52 μόνο ο πίνακας )
 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ (σελίδες 74-77)

Εισηγητής: Μεϊντάνης Δημήτρης

Γεωγραφία

Μαθήματα: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 41.

Εισηγητής:Τσέκερης Γιάννης

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar