Β΄ Λυκείου

Κατεβάστε την ύλη σε μορφή pdf από εδώ.

Θρησκευτικά

Ενότητες: 4,5,6,8,11,15,16,18,20,21,23,24,25,26,29,30,32,35,36

Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος

Αγγλικά

 1. JOURNEYS B2 : STUDENT’S BOOK: UNITS 2, 3, 4, 5
 2. JOURNEYS B2: STUDY PACK:         UNITS 2, 3, 4, 5
 3. GRAMMAR: TENSES, ADJECTIVES, ADVERBS, COMPARATIVES, SUPERLATIVES, GERUND – INFINITIVE, BE/GET USED TO
 4. LETTER OF COMPLAINT, ARTICLE (DESCRIBING YOUR HOBBY), LETTER TO THE EDITOR (GIVING OPINION ON SPORTS STARS’ SALARIES)

 Εισηγήτριες: Αναγνωστοπούλου Βίκυ, Παπάζογλου Νόρα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Εισαγωγή: σελίδες 9, 10, 11, 13, 14 και 15.  Πρόλογος, 1-99

 • Α’ επεισόδιο, 162- 222 και 280- 314
 • Β’ επεισόδιο, 441- 581
 • Γ’ επεισόδιο, 635- 780
 • Γ’ στάσιμο, 781- 800
 • Δ’ επεισόδιο, 883- 943

Εισηγητής: Αρχοντώνης Αθανάσιος

Νεοελληνική Γλώσσα

 1. Από το βιβλίο : ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ τεύχος β’ οι σελίδες : 14-65 , 73-135 , 239-268 .
 2. Από τις προφορικές παραδόσεις (φωτοτυπημένο υλικό) τα εξής στοιχεία : Περίληψη, δομή παραγράφων, είδη – τρόποι ανάπτυξης παραγράφων, παραγωγή κειμένων (άρθρο, ομιλία, επιστολή, έκθεση δοκιμιακού τύπου ) αναφορική και ποιητική λειτουργία του λόγου, δηλωτική και συνυποδηλωτική  λειτουργία, ενεργητική και παθητική σύνταξη .
 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :
 • Πληροφόρηση – παραπληροφόρηση
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης – διαδίκτυο
 • Ρατσισμός- κοινωνικά στερεότυπα
 • Εργασία –ανεργία

Εισηγητής:Μηλιώνης Αλέξανδρος

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Γεωργίου Βιζυηνού, Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Το μοιρολόγι της φώκιας και Πατέρα στο σπίτι

Δημοσθένη Βουτυρά, Παραρλάμα

Ηλία Βενέζη, Το νούμερο 31328

Γιώργου Σεφέρη, Ελένη

Γιάννη Ρίτσου, Ρωμιοσύνη

Επίσης οι εξής σελίδες γραμματολογικής ενημέρωσης (εισαγωγής): 7- 16 και 194- 199, 271-272.

Εισηγητής: Αρχοντώνης Αθανάσιος

Ιστορία

Ι. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843): (σελ.11-31)

ΙΙ. Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054):

 • 1.Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867) (σελ.34-35)
 • 3.Κοινωνία (σελ.38-39)
 • 5.Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου (σελ.42-48)
 • 7.Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας (σελ.50-51)

ΙΙΙ. Από το Σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204):

 • 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081) (σελ.53-55)
 • 2. Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185) (σελ.55-56)
 • 7. Οι Σταυροφορίες: α. Οι αιτίες (σελ.67-αρχή της 69), δ. Η Τέταρτη Σταυροφορία (σελ.69-70), ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (σελ.70-71)

IV. Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση:

 • 1.Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων (σελ.73-75)
 • 2.Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια (σελ.76-77)

VI. Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις των Νέων Χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648):

 • 2.Αναγέννηση και ανθρωπισμός (σελ.117-121)
 • 3.Ανακαλύψεις (σελ.122-129)
 • 7.Ο ανταγωνισμός των Ευρωπαϊκών δυνάμεων και ο Τριακονταετής Πόλεμος (1618-1648) (σελ.148-150)

VII. Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το συνέδριο της Βιέννης (1815):

 • 1.Ο Διαφωτισμός (σελ. 162- 168)
 • 2.Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονομικές θεωρίες (σελ. 169- 171)
 • 4.Η Γαλλική επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815) (σελ. 176- 185)
 • 5.Το τέλος της Λατινοκρατίας
 • 6.Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (σελ. 186- 191)

Εισηγητής: Αρχοντώνης Αθανάσιος

Άλγεβρα

 • § 1.2
 • § 2.1, § 2.2,§ 2.3(χωρίς τον προσδιορισμό ρίζας με προσέγγιση  σελίδα 76-77) § 2.4
 • §3.2 , §3.3
 • § 4.1 (χωρίς τις σελίδες 129,130) § 4.2 (χωρίς τα παραδείγματα στις σελίδες 139,140), § 4.3

(Οι αποδείξεις με αστεράκι (*)δεν διαβάζονται)

Εισηγητής: Αρβανίτης Ματθαίος

Γεωμετρία

 • § 9.1, § 9.2, § 9.4 ,  § 9.5,  § 9.7 (χωρίς την εφαρμογή 3)
 • § 10.2, § 10.3, § 10.4.
 • § 11.1, § 11.2, § 11.3 , § 11.4,  §11.5, § 11.6 ,§ 11.7

Εισηγητής: Αρβανίτης Ματθαίος

Φυσική

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1: Παράγραφος: 3.1.5
  Εξαιρείται: Η ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst (σελ 35)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2: Παράγραφοι: 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9.
  Εξαιρούνται: Ασφάλειες – Βραχυκύκλωμα, (σελ 92) και 2ος κανόνας Kirchhoff, σελ. 68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3: Παράγραφος 3.3.2

Παρατήρηση:
Οι ασκήσεις και τα προβλήματα που εξετάζονται αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη.

Εισηγητής: Παναγιωτακόπουλος Γιώργος

Χημεία

ΚΕΦ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (σελίδες 3-15)

ΚΕΦ 2ο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (σελίδες 38-56 και 59-63)

εκτός από τις υποενότητες:

 • «Γενικές παρασκευές αλκανίων» (σελ. 40–41 μέση) ΟΧΙ
 • «Προέλευση – παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 47–48 μέση) ΟΧΙ

«Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 54) ΟΧΙ

 ΚΕΦ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ –  ΦΑΙΝΟΛΕΣ (σελίδες 80-88)

Η υποενότητα: «Παρασκευές» (σελ. 81 κάτω έως 83 άνω) ΟΧΙ.

ΚΕΦ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (σελίδες 101 – 106)

εκτός από την υποενότητα «παρασκευές» (σελ. 104) ΟΧΙ

Εισηγητής: Μεϊντάνης Δημήτριος

Βιολογία

 • 1ο Κεφάλαιο: Σελ. 20 – 41
 • 2ο Κεφάλαιο: Σελ. 48 – 58
 • 3ο Κεφάλαιο: Σελ. 82 – 93
 • 4ο Κεφάλαιο: Σελ. 123 – 134

Εισηγητής: Τσέκερης Γιάννης

Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς θεσμούς

Κεφάλαια: 2,4,5,6,9,10

Εισηγητής: Ψαρρός Νικόλαος

Θεωρητική Κατεύθυνση

Αρχαία Ελληνικά κείμενα

 1. Από το βιβλίο : ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ β λυκείου οι σελίδες εισαγωγής 15-20 και 79-80 καθώς επίσης και ολόκληρος ο λόγος του Λυσία ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ.
 2. Από το βιβλίο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ : τα αποσπάσματα του Αρχίλοχου του Πάριου 3 , (4) ,6 ,9.
 3. Το σύνολο των διδαχθέντων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων .Το σύνολο του λεξιλογίου των διδαχθέντων αγνώστων αποσπασμάτων

  Εισηγητής:Μηλιώνης Αλέξανδρος

Αρχές Φιλοσοφίας

Από το βιβλίο «Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου»  του   ΟΕΔΒ:

 • Κεφάλαιο 1 : Ενότητες 1, 2, 3, 4
 • Κεφάλαιο 2 : Ενότητες 2, 3, 5 (σελ. 53 – 55)
 • Κεφάλαιο 4 : Ενότητες  1, 2 (σελ. 99, 100), 4
 • Κεφάλαιο 6 : Ενότητες  1, 3
 • Κεφάλαιο 7 : Ενότητες 1, 2 (σελ. 174, 175)

 Εισηγητής: Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Λατινικά

Από το βιβλίο «Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου» του   ΟΕΔΒ:

 Α. Εισαγωγή:  σελ. 9 – 12, 14 – 20

Β. Κείμενα:  3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 18

Γ. Γραμματική και Συντακτικό:

Όλα τα διδαχθέντα φαινόμενα με βάση και τα αντίστοιχα  φυλλάδια

Εισηγητής: Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Θετική Κατεύθυνση

Μαθηματικά

 • § 1.1, § 1.2, § 1.3, § 1.4, § 1.5
 • § 2.1, § 2.2, § 2.3 (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
 • § 3.1 (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις κύκλου)
 • § 3.2(χωρίς αποδείξεις, χωρίς την ανακλαστική ιδιότητα, χωρίς την εφαρμογή 1, σελ 96 και το σχόλιο σελ 97)

Εισηγητής: Αρβανίτης Ματθαίος

Φυσική

 • KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παράγραφοι: 1.2, 1.3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παράγραφοι: 4.7, 4.8 A), B)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παράγραφοι: 5.4, 5.13, 5.14 (Εξαιρούνται ο υπολογισμός του συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων και ο υπολογισμός του συντελεστή
  αυτεπαγωγής πηνίου)
  Παρατήρηση:
  Οι ασκήσεις και τα προβλήματα που εξετάζονται αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη.

Εισηγητής: Παναγιωτακόπουλος Γιώργος

Χημεία

ΚΕΦ 1ο  ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Η υποενότητα «Δεσμός υδρογόνου» (σελ. 6-7) ΝΑΙ.

ΚΕΦ 2ο   ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (σελ 50-63)

Οι υποενότητες «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗοsol» (σελίδα 57) ΟΧΙ και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ

ΚΕΦ 3ο  ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.3 (σελ 83-88)

ΚΕΦ 4ο  ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (σελ 109-121)

ΚΕΦ 5ο ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ (σελ 145-156)

Εισηγητής: Μεϊντάνης Δημήτριος

Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μαθηματικά

 • § 1.1, § 1.2, § 1.3, § 1.4, § 1.5
 • § 2.1, § 2.2, § 2.3 (χωρίς τις αποδείξεις των τύπων)
 • § 3.1 (χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις κύκλου)
 • § 3.2(χωρίς αποδείξεις, χωρίς την ανακλαστική ιδιότητα, χωρίς την εφαρμογή 1, σελ 96 και το σχόλιο σελ 97)

Εισηγητής: Αρβανίτης Ματθαίος

Φυσική

 • KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Παράγραφοι: 1.2, 1.3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Παράγραφοι: 4.7, 4.8 A), B)
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παράγραφοι: 5.4, 5.13, 5.14 (Εξαιρούνται ο υπολογισμός του συντελεστή αμοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων και ο υπολογισμός του συντελεστή
  αυτεπαγωγής πηνίου)
  Παρατήρηση:
  Οι ασκήσεις και τα προβλήματα που εξετάζονται αναφέρονται στην εξεταστέα ύλη.

Εισηγητής: Παναγιωτακόπουλος Γιώργος

Τεχνολογία Επικοινωνιών

 • Κεφ. 1   Η κατανόηση  των συστημάτων Επικοινωνιών
 • Κεφ. 3   Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας των επικοινωνιών
 • Κεφ. 16  Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα
 • Κεφ. 17  Εξοπλισμός ήχου και εικόνας

Εισηγητής: Κουφαλάκος Ηλίας

Επιλογής

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Παράγραφοι: 2.2, 2.3, 2.4
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγραφoι: 3.1, 3.4, 3.5, 3.6. 3.7, 3.8
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παράγραφoι: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Παράγραφoι: 6.1, 6.2.
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Παράγραφoι: 7.1, 7.2

Εισηγητής: Παναγιωτακόπουλος Γιώργος

Ισπανικά

Libro ¡Vamos! Libro del alumno y de ejercicios

 • Unidad 5     páginas 47-58
 • Unidad 6     páginas 59-70
 • Unidad 7     páginas 71-80
 • Unidad 8     página   84
 • Unidad 9     páginas 85-95
 • TEXTOS: páginas 52, 64, 79, 91

Εισηγήτρια: Κυρκοπούλου Ευαγγελία

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar