Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους έως και τον Ιούνιο. Απαιτούνται:

 • Κατάθεση στη γραμματεία της Σχολής συμπληρωμένης και ενυπόγραφης Αίτησης Εγγραφής για τους νέους μαθητές και Δήλωση Συνεχίσεως Σπουδών για τους μαθητές μας που ανανεώνουν την εγγραφή τους.
 • Καταβολή προκαταβολής.

Επιπροσθέτως απαιτούνται:

Για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό

Η εξέταση του παιδιού από την Παιδοψυχολόγο της Σχολής, ύστερα από προσυνεννοήση.

 • Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο χορηγείται από γιατρούς ασφαλιστικών ταμείων (Ι.Κ.Α., ΤΕΒΕ, κ.λ.π.) και από γιατρούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιωτικούς γιατρούς
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του παιδιού

 Για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

Η εξέταση του παιδιού από την Παιδοψυχολόγο της Σχολής, ύστερα από προσυνεννοήση.

 • Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού
  Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λ.π.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών  συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
  Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν την δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
  Ατομικό Δελτίο Υγείας 
 • Πιστοποιητικό γεννήσεώς του – όχι ληξιαρχική πράξη – από το δήμο, στο οποίο αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς του.

Για εγγραφή στο Δημοτικό

Για εγγραφή στην Α΄ τάξη κρίνεται παιδαγωγικώς αναγκαία η εξέταση του παιδιού από την Παιδοψυχολόγο της Σχολής μας, ύστερα από προσυνεννόηση.

Για εγγραφή στις άλλες τάξεις ο μαθητής εξετάζεται γραπτώς στη Γλώσσα και τα μαθηματικά (βαθμός επιτυχίας: τουλάχιστον 8).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Α΄ τάξη:

 1. Ατομικό δελτίο υγείας του παιδιούΤο Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κ.λ.π.) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών  συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
  Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν την δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
  Ατομικό Δελτίο Υγείας 
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεώς του – όχι ληξιαρχική πράξη – από το δήμο, στο οποίο αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία γεννήσεώς του.

Για εγγραφή στο Γυμνάσιο

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου εγγράφονται απόφοιτοι Δημοτικού μετά από διαγνωστικά τεστ στη Γλώσσα, στην Αριθμητική, στα Αγγλικά και στα Γερμανικά ή Γαλλικά. Επίσης απαιτείται και η συμπλήρωση από το γονέα ή κηδεμόνα ερωτηματολογίου διερευνητικού της προσωπικότητας του μαθητή.

Για εγγραφή στο Λύκειο

Στην Α΄ τάξη Λυκείου εγγράφονται

 1. Μαθητές που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου και Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 14 (δεκατέσσερα) ή Γ.Μ.Ο. στις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου 14 (δεκατέσσερα) στα παρακάτω μαθήματα:
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά
  • Φυσική-Χημεία
  • Αγγλικά
 2. Μαθητές που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 1, μετά από διαγνωστικές δοκιμασίες στα πιο πάνω μαθήματα και Γ.Μ.Ο. στις δοκιμασίες αυτές 14 (δεκατέσσερα). Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται τον Ιούνιο και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου, και το πρόγραμμα αυτών γνωστοποιείται στους υποψηφίους.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar