Μελέτη – Δημιουργική Απασχόληση

Στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων μας, μετά το πέρας του υποχρεωτικού προγράμματος και κατά το χρονικό διάστημα 14.00΄ – 17.00΄, προσφέρονται οι δύο παρακάτω επιλογές:

  1. Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης: Στα συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία λειτουργούν δωρεάν, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες μικρών και μεγάλων τάξεων και καλούνται να διεκπεραιώσουν είτε τις «κατ’  οίκον» εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για την επόμενη μέρα είτε να απασχοληθούν με οτιδήποτε τα ευχαριστεί και τα ξεκουράζει, πάντα υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού και σε συνθήκες ασφάλειας.
  2. Τμήμα Μελέτης: Στο τμήμα αυτό, το οποίο λειτουργεί με οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των γονέων, οι μαθητές υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού   εκτελούν κατά προτεραιότητα και εξατομικευμένα τις γραπτές εργασίες στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά για την επόμενη μέρα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που απομένει ο εκπαιδευτικός επιλύει τυχόν απορίες, απαντάει σε ερωτήσεις, καλύπτει στο μέτρο του δυνατού τα μαθησιακά κενά των μαθητών και τους παρωθεί να εκτελέσουν τις υπόλοιπες εργασίες τους.

Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ατομικότητα του κάθε παιδιού και σεβόμενοι τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης και εργασίας του.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar