Αγγλικά

Σε μια ενωμένη Ευρώπη η κατοχή μιας ξένης γλώσσας αποτελεί, εκτός από εργαλείο επικοινωνίας, πρόσβαση σ’ έναν Διαπολιτισμικό Μακρόκοσμο – Α.Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Στα Εκπαιδευτήριά μας δίνεται μεγάλη σημασία στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η διδασκαλία των Αγγλικών αρχίζει από τον Παιδικό Σταθμό, όπου τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα. Το μάθημα γίνεται έτσι, ώστε να συνδυάζεται το παιχνίδι με τη μάθηση. Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού διδάσκεται η γλώσσα ευχάριστα με οπτικοακουστικά μέσα και δίνεται έμφαση σε όλες της δεξιότητες: Listening, Reading, Speaking and Writing.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές χωρίζονται σε δύο επίπεδα (levels) ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν οι προχωρημένοι μαθητές να εξελίσσονται μαθησιακά, ενώ οι πιο αδύνατοι να δουλεύουν μ’ έναν πιο αργό ρυθμό αλλά αποτελεσματικό και με τον ίδιο στόχο, δηλαδή την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων.

Για όσους επιθυμούν λειτουργούν, μετά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου,  φροντιστηριακά τμήματα που προετοιμάζουν τα παιδιά για τα ανώτερα πτυχία Β2 (Lower) και C2 (Proficiency). Στόχος μας είναι να μπορέσουν οι μαθητές μας να έχουν ολοκληρώσει στην Α΄ Λυκείου τις σπουδές τους στα Αγγλικά.

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται στη σύγχρονη μεθοδολογία, το μάθημα γίνεται με εποπτικά μέσα και δίνεται έμφαση τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ευχέρεια  χρήσης της γλώσσας.

Η εμπέδωση της γλώσσας επιτυγχάνεται με συχνή επανάληψη, ασκήσεις πρακτικής, τεστ, ενίσχυση με συμπληρωματικό υλικό και ανάλογες δραστηριότητες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διδασκαλία της Αγγλικής στο Σχολείο μας βρίσκεται σε αναβαθμισμένο επίπεδο, κάτι που αποδεικνύουν και οι πολλές και μεγάλες επιτυχίες μας στις σχετικές εξετάσεις απόκτησης πτυχίων.

Μπορείτε να δείτε τις επιτυχίες μας εδω.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

School Magazine

Ωδειο Banner sidebar