Γαλλικά

Τα Γαλλικά, διεθνούς κύρους γλώσσα και από τις πιο διαδεδομένες ανά τον κόσμο μετά τα Αγγλικά, είναι η επίσημη γλώσσα στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο και στον Καναδά. Κατ’ εξοχήν γλώσσα της πολιτικής και της διπλωματίας, η Γαλλική μιλιέται και διδάσκεται από την Ωκεανία και τη Νέα Καληδόνα μέχρι την Ασία και την Αφρική!

Στη Σχολή μας τα παιδιά διδάσκονται τα Γαλλικά από την Δ΄ Δημοτικού, ώστε μέχρι την ΣΤ΄ τάξη να έχουν αποκτήσει το πρώτο πτυχίο  (DELF A1).

Η διδασκαλία της στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση πολυμέσων (οπτικοακουστικών μέσων, διαδραστικών πινάκων, εκπαιδευτικών ταινιών και ξεναγήσεων) που προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών, κεντρίζουν τη φαντασία τους και αναπτύσσουν την κριτική σκέψη.

Επειδή σ’ ένα εκσυγχρονισμένο και δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι δίκαιη και να δίνονται ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, οι τάξεις του Γυμνασίου είναι κατανεμημένες ανάλογα με τις δυνατότητές τους σε επίπεδα (έπειτα από διαγνωστικά τεστ), για να μπορούν να αξιοποιούν τις ικανότητές τους, ώστε με το πέρας των σπουδών τους να έχουν αποκτήσει όλοι τα διπλώματα DELF A2 και Β1.

Μπορείτε να δείτε τις επιτυχίες μας εδω.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

School Magazine

Ωδειο Banner sidebar