Γερμανικά

Τα Γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν.

Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας μπορεί να αποτελέσει επένδυση για τις υψηλού επιπέδου σπουδές των παιδιών (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές), ενώ αναμφισβήτητη είναι η σημασία της και στην οικονομία.

Στόχος είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας, ώστε να αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια για μια σταθερή και αυξανόμενη γνώση της γερμανικής γλώσσας και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης στα παιδιά, που συνειδητοποιούν σταδιακά τις απαιτήσεις της και τι μπορούν να πετύχουν μαθαίνοντάς την.

Τούτο υλοποιείται με το προσεκτικά επιλεγμένο διδακτικό υλικό και με τη συνεχή καθοδήγηση, παρότρυνση και ενθάρρυνση, που βοηθούν τους μαθητές όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να αγαπήσουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της.

Τα παιδιά στο Σχολείο μας διδάσκονται Γερμανικά από την Δ΄ τάξη του Δημοτικού. Στο τέλος της έκτης τάξης είναι σε θέση, αν το επιθυμούν, να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο πτυχίο Α1. Στο Δημοτικό τα Γερμανικά διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.

Στο Γυμνάσιο διδάσκονται δυο ώρες την εβδομάδα. Στόχος του Σχολείου μας είναι να δώσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του Γυμνασίου τις εξετάσεις Α2 & Β1, υπό την προϋποθέση βέβαια της συμμετοχής τους σε μεσημεριανά  φροντιστηριακού τύπου μαθήματα, προκειμένου να καλυφθεί η ύλη.

Για τα παιδιά που δεν έχουν εμπεδώσει την ύλη του Δημοτικού σε επαρκή βαθμό, λειτουργεί στο Γυμνάσιό μας τμήμα προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των πιο αδύνατων μαθητών με στόχο να μπορούν τελειώνοντας το Γυμνάσιο να μιλούν τη γερμανική γλώσσα, έστω και στοιχειωδώς.

Μπορείτε να δείτε τις επιτυχίες μας εδω.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar