Αρχές

Οι θεμελιακές αρχές που θέτει το Σχολείο μας στην προσχολική εκπαίδευση  είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας του παιδιού και η διαμόρφωση πλούσιου περιβάλλοντος με ερεθίσματα, ποικίλες και δυναμικές ευκαιρίες για εποπτεία και αυτενέργεια. Σεβόμενοι τις ατομικές του διαφορές, θα το βοηθήσουμε να εκφραστεί και, με μια πειθαρχημένη ελεύθερη δραστηριότητα, να προσαρμοστεί στην κοινωνική ζωή.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar