Ελεύθερο παιχνίδι

Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) είναι δικαίωμα του παιδιού, θεμελιακή δραστηριότητα αλλά και ζωτική του ανάγκη, καθώς και άριστο εκπαιδευτικό μέσο. Κατέχει γι’ αυτό μια ξεχωριστή θέση στο Σχολείο μας και είναι ο πυρήνας όλου του προγράμματος. Εκτός από τις παιδικές χαρές που υπάρχουν στις αυλές, έχουμε και πολλά ατομικά και ομαδικά παιχνίδια. Έτσι το παιδί εκδηλώνει την ενεργητικότητά του, εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο, εξελίσσει τις αισθήσεις του, τη φαντασία, την κρίση του, αποκτά ευχέρεια και επιδεξιότητα, κοινωνικοποιείται, ερευνά, ανακαλύπτει, υπακούει σε κανόνες και ρόλους και οδηγείται στη γνώση.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar