Παιδί και γλώσσα

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το πρόγραμμα «Παιδί και Γλώσσα» στηρίζεται στην άποψη ότι η γλώσσα οικοδομείται σταδιακά μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. Αναλυτικά:

1) Προφορική επικοινωνία: Ομιλία και ακρόαση

Το Σχολείο μας υποβοηθεί τα νήπια και τα προνήπια, ώστε να οργανώσουν τον προφορικό τους λόγο, για να εναρμονίζεται περισσότερο με τα ζητούμενα στις εγγράμματες κοινωνίες, δηλαδή να καταστούν ικανά:

 • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, παίρνοντας διαδοχικά το λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλους ομιλητή και ακροατή
 • Να διηγούνται προσωπικές τους εμπειρίες, επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων
 • Να αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες
 • Να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα
 • Να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειές τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και τις πράξεις τους
 • Να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται, για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους

2) Γραπτός Λόγος: Ανάγνωση και Γραφή

Στο χώρο του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να έρχονται αβίαστα σε επαφή με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου, τους δίνονται δε ευκαιρίες ώστε:

 • Να υιοθετούν βασικές αρχές ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω κτλ.)
 • Να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα
 • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα
 • Να χρησιμοποιούν τη «δανειστική» βιβλιοθήκη της τάξης και να κάνουν συγκεκριμένες επιλογές βιβλίων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και με το θέμα που ασχολούνται κάθε φορά
 • Να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του προφορικού
 • Να κατανοούν σταδιακά ότι τα φωνήματα του προφορικού λόγου αντιστοιχούν με τα γράμματα του γραπτού λόγου.

Ενθαρρύνονται:

 • Να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα με αυθόρμητη γραφή ή με υπαγόρευση απ’ τη Νηπιαγωγό
 • Να συνηθίσουν στον χειρισμό ενός μολυβιού ή στιλό διαρκείας, μιας κιμωλίας ή ενός μαρκαδόρου με αποτελεσματικό τρόπο, παίρνοντας τη σωστή σωματική στάση
 • Να γράφουν το όνομά τους στις εργασίες με κεφαλαία ή μικρά γράμματα
 • Να αντιγράφουν λέξεις που αφορούν ένα θέμα ή ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους κάθε φορά (τον τίτλο ενός βιβλίου που δανείστηκαν, μια ευχή από μια κάρτα ή προσκλητήριο και άλλα)
 • Να γράφουν, όπως μπορούν (κάτι που τους έκανε εντύπωση από μια ιστορία που άκουσαν, τον τίτλο μια ζωγραφιάς που έφτιαξαν, τον μήνα που έχουμε ή την εποχή και άλλα)

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar