Παιδί και δημιουργία-έκφραση

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο/Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσικοκινητική Αγωγή και τη Μουσική. Οι τέχνες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών από την πολύ μικρή τους ηλικία. Η συμμετοχή των παιδιών μας σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους όσο και στην υποστήριξη της μαθησιακής τους προσπάθειας και της συνολικής τους ανάπτυξης, στο βαθμό που οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται επιτυγχάνουν:

  • Να διεγείρουν και να διατηρούν το ενδιαφέρον των παιδιών
  • Να προωθούν τη δημιουργικότητά τους και να ερεθίζουν τη φαντασία τους
  • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής τους σκέψης
  • Να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη σκέψη και τα συναισθήματά τους,
  • Να καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar