Παιδί και μαθηματικά

Κυρίαρχος στόχος των μαθηματικών στην προσχολική εκπαίδευση είναι να αρχίσουν τα παιδιά να σκέφτονται με τρόπους που χαρακτηρίζουν τη μαθηματική επιστήμη, συνειδητοποιώντας παράλληλα την κοινωνική τους διάσταση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στη ζωή μας.

Στο Σχολείο μας τα προνήπια και τα νήπια προοδευτικά γίνονται ικανά :

  • Να ομαδοποιούν, να διατάσσουν, να σειραθετούν και να ταξινομούν
  • Να κάνουν αντιστοιχίσεις
  • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα
  • Να αριθμούν (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών), να απαριθμούν και να μετρούν
  • Να αντιλαμβάνονται τη θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στο χώρο και να προσανατολίζονται σε αυτόν, να αναγνωρίζουν τα σχήματα και τις σχετικές τους θέσεις στο χώρο και να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητές τους
  • Να κάνουν μετρήσεις
  • Να κάνουν εκτιμήσεις
  • Να διατυπώνουν και να ελέγχουν υποθέσεις
  • Να επιλύουν προβλήματα
  • Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, για να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar