Παιδί και πληροφορική

Κύριος σκοπός είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Εμείς από την πλευρά μας τα ενθαρρύνουμε, ώστε να αποκτήσουν στοιχειώδης δεξιότητες χειρισμού λογισμικού, και τα ευαισθητοποιούμε, ώστε να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.

Στα πλαίσια της τεχνολογικής ανάπτυξης  λειτουργούν διαδραστικοί πίνακες με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar