Παιδί και περιβάλλον

Στα πλαίσια της μελέτης περιβάλλοντος τα παιδιά προτρέπονται να παρατηρούν όσα υπάρχουν γύρω τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιστρατεύοντας όσες αισθήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται να παρατηρούν συστηματικά, να περιγράφουν με ακρίβεια, να καταγράφουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τις παρατηρήσεις τους, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήματα, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν.

Αναπτύσσουν επίσης στο ανθρωπογενές περιβάλλον του σχολείου την αυτοεκτίμησή τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας και ταυτόχρονα συνειδητοποιούν τη μοναδικότητά τους και  εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους, τις οποίες και σέβονται.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar