Πρόσθετες πληροφορίες

 • Εγγραφές: Εγγράφονται παιδιά ηλικίας 2,5 ετών και άνω, αφού προηγηθεί εξέταση του παιδιού από την Παιδοψυχολόγο της Σχολής, ύστερα από προσυνεννόηση.
 • Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Στις 16 Ιουνίου ξεκινάει θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων.
 • Το ημερήσιο πρόγραμμα αρχίζει στις 9.00΄ και τελειώνει στις 14.00΄. Η παραμονή των παιδιών είναι δυνατή από τις 07.00΄ μέχρι τις 17.30΄.
 • Προετοιμασία για το Δημοτικό: Στόχος μας είναι: α) η βαθμιαία εισαγωγή των μικρών παιδιών στις βασικές προμαθηματικές διαδικασίες και έννοιες (χωροχρονικές συγκρίσεις μεγεθών, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αρίθμηση από το 1-10, προσέγγιση βασικών λογικομαθηματικών συλλογισμών και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις). β) η οικοδόμηση εξελικτικά της γνώσης και της γλώσσας (βελτίωση και εμπλουτισμός προφορικού λόγου) με τη συμμετοχή τους σε συζητήσεις, διηγήσεις, περιγραφές, διατυπώσεις αιτημάτων, αντιρρήσεων, επιχειρημάτων κτλ., καθώς και η εξοικείωσή τους με τον γραπτό λόγο μέσα από κείμενα και εικόνες.
 • Εκπαιδευτικές – Μορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία, ζωολογικούς κήπους, αεροδρόμια, θέατρα κτλ. για γνωριμία των παιδιών με το ευρύτερο περιβάλλον.
 • Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά δύο φορές την εβδομάδα με καθηγήτρια Αγγλικών.
 • Γυμναστική: Δύο φορές την εβδομάδα με καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
 • Μουσική: Μια φορά την εβδομάδα με καθηγήτρια Μουσικής
 • Μουσικοκινητική Αγωγή: Δύο φορές την εβδομάδα με καθηγήτρια χορού.
 • Εικαστικά: Γίνονται με την καθοδήγηση ειδικής καθηγήτριας καλλιτεχνικών.
 • Θεατρική Παιδεία: Κάθε τμήμα ανεβάζει στο θέατρο της Σχολής δύο παιδικά έργα με την καθοδήγηση της Θεατρολόγου της Σχολής και τη συνεργασία της Χορογράφου της Σχολής και της Μουσικού.
 • Εξοικείωση των νηπίων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από slides, τηλεόραση, video και διαδρστικούς πίνακες.
 • Εκκλησιασμός μια φορά το μήνα και Θεία Κοινωνία κατά τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης.
 • Αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα (αυτοάμυνα, τένις, σκάκι, εθνικοί παραδοσιακοί χοροί, εκμάθηση μουσικού οργάνου, pilates, ενόργανη γυμναστική, μπαλέτο), καθημερινώς μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος. Συμμετοχή προαιρετική.
 • Εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη Σχολική μας Σύμβουλο και την Παιδοψυχολόγο της Σχολής.
 • Συμβουλευτική Γονέων από την Παιδοψυχολόγο της Σχολής, τη Σχολική μας Σύμβουλο και Εκπαιδευτικούς Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 • Προγράμματα επιμόρφωσης του Διδακτικού Προσωπικού, επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Σχολείο μας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar