Στόχοι

Στόχοι του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου μας είναι:

  • να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας
  • να ενισχύει την αλληλεγγύη των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία
  • να προάγει την ενιαία γνώση και τη διαθεματικότητα
  • να προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση, να προάγει τη γνώση, να καλλιεργεί δεξιότητες, να αναπτύσσει στάσεις ζωής και  αξίες, να διαμορφώνει συνειδήσεις μέσα σ’ ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, γεμάτο ποικίλα ερεθίσματα και δυνατότητες ενασχόλησης των νηπίων με αυτά
  • να μην απαγορεύει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση  «σωστών» απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί τα λάθη τους στο σχεδιασμό του  εκπαιδευτικού έργου
  • να ενισχύει, τέλος, την αυτοαντίληψη, την αυτονομία, τη δημιουργική έκφραση, την κριτική σκέψη και τη γενικότερη νοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από ένα πρόγραμμα ευέλικτο, ικανό να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εποχής μας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar