Ομαδοσυνεργατική μέθοδος και στην εικονική τάξη

Το Σχολείο μας, παρά τις αντιξοότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνεχίζει να εργάζεται με όραμα και στόχο την ουσιαστική εκπαίδευση των μαθητών μας. Αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, εφαρμόσαμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μέσα στην εικονική τάξη στο μάθημα της Αγωγής Υγείας, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές μας να εργαστούν σε ομάδες και να επικοινωνήσουν ανταλλάσσοντας απόψεις πάνω σε ένα από τα θέματα που απασχολεί ιδιαίτερα τους εφήβους, να επιχειρηματολογήσουν αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και τέλος να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι των συμμαθητών τους (αλλά και των δασκάλων τους!). Η χαρά και η ικανοποίησή τους είναι το κίνητρό μας για να συνεχίζουμε το έργο μας, συνδυάζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από τη δια ζώσης τάξη με τις δυνατότητες των εργαλείων του εικονικού περιβάλλοντος. Το γνωστικό και ηθικό αποτέλεσμα, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους ίδιους τους διδάσκοντες (αφού κι ίδιοι συνεργάστηκαν σε ένα άλλο επίπεδο, για την προετοιμασία και αξιολόγηση της διαδικασίας), επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δυναμική και την αξία της ομάδας όχι μόνο στη μαθησιακή διαδικασία, όσο και στην συναισθηματική μας ανάπτυξη και την κοινωνική μας πρόοδο.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar