Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

Στη σημερινή εποχή των συνεχών απαιτήσεων, της πολυπλοκότητας και των ραγδαίων εξελίξεων και αλλαγών, το σχολείο μας  αναγνωρίζει τη σημασία της κατάλληλης επιλογής αντικειμένου σπουδών,  που θα οδηγήσει στη συνέχεια σε μια λαμπρή επαγγελματική πορεία.

Ο Σ.Ε.Π δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ένα μάθημα απαξιωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ούτε «η ώρα του παιδιού» που οι μαθητές θα εκτονώνουν την εφηβική τους πίεση αλλά μια ώρα με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, που θα τους βοηθήσουν και θα τους οδηγήσουν σε μια πετυχημένη σταδιοδρομία.

Με αυτά κατά νου, εναλλακτικές δράσεις και υψηλό αίσθημα ευθύνης ο Σ.Ε.Π στοχεύει:

  1. Στη συνειδητοποίηση της προσωπικότητας, του χαρακτήρα και των αξιών των μαθητών
  2. Στην ανακάλυψη των ιδιαίτερων κλίσεων, ενδιαφερόντων, επιθυμιών και αναγκών των μαθητών
  3. Στην εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες της αγοράς εργασίας, εμπορεύματος και χρήματος
  4. Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αποφυγή και τη διαχείριση πιθανών μελλοντικών επαγγελματικών αδιεξόδων

Όλα αυτά επιτυγχάνονται:

  • Μέσω σύγχρονων μεθόδων εναλλακτικής διδασκαλίας, που κάνουν το μάθημα παιχνίδι
  • Με συνεργασίες με οργανισμούς και φορείς που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (Σ.Ε.Ν) και κέντρα συμβουλευτικής (ΚΕ.ΣΥ.Π Αλίμου)
  • Με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους και  εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Με Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Με προσωπικές συναντήσεις με παιδοψυχολόγους και ειδικούς στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό για θέματα που απασχολούν τους μαθητές
  • Με πληροφόρηση και ενημέρωση των μαθητών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar