Αξιολόγηση

Ως Σχολείο που θέλει να βελτιώνεται συνεχώς, έχουμε οργανώσει ένα σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, με στοχοθεσία τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών και την άμεση παρέμβαση, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του κάθε συνεργάτη στον τομέα ευθύνης του. Μέσα από τακτικές συναντήσεις και συστηματική καθοδήγηση κάθε συνεργάτης μας  αξιολογείται από τον υπεύθυνό του, προκειμένου να σχηματίσει εικόνα για την απόδοση στο έργο του και να προσπαθήσει να βελτιώσει την προσφορά του στο μαθητή. Δελτία αξιολόγησης που συμπληρώνονται από εσωτερικούς συνεργάτες και ενίοτε από μαθητές και γονείς και δελτίο αυτοαξιολόγησης που καλείται να συμπληρώσει στο τέλος του διδακτικού έτους κάθε συνεργάτης μας, απαντώντας σε μια σειρά ερωτημάτων, βοηθούν στην επισήμανση των αδυναμιών του και την προσπάθεια εξάλειψης αυτών.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar