Επιμόρφωση

Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι ανάγκη ο εκπαιδευτικός να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και να αναπτύσσει δεξιότητες, που να συμβαδίζουν με τα νέα δεδομένα. Όραμά μας η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αναβάθμισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, εμπλουτισμού του υλικού και εισαγωγής νέων εργαλείων εκπαίδευσης. Ένας οργανισμός με το προαναφερθέν όραμα δε θα μπορούσε παρά να υιοθετήσει από την ίδρυσή του την αρχή της «δια βίου μάθησης» σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, καθώς η αρχή αυτή είναι απολύτως αναγκαία για ένα σύγχρονο σχολείο. Η επιμόρφωση του προσωπικού οργανώνεται με βάση τις ανάγκες του και ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του Νέου Σχολείου. Καλύπτει πλούσια θεματολογία και υλοποιείται αποσκοπώντας στην ολοκληρωμένη κατάρτιση του στελεχιακού και διδακτικού δυναμικού του Οργανισμού μας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar