Τρισδιάστατες ιστορικές γραμμές

Οι μαθητές του Γυμνασίου σε ομάδες των δύο δημιούργησαν τρισδιάστατες ιστορικές γραμμές με θέμα όλο το βιβλίο της ιστορίας τους, το οποίο χώρισαν σε ενότητες και κατηγορίες, κάνοντας έτσι μία πολύ ουσιαστική επανάληψη. Επίσης ανέπτυξαν την κριτική τους ικανότητα, αφού έπρεπε να διερευνήσουν τα σημαντικά γεγονότα, τα οποία και τοποθέτησαν στην ψηφιακή χρονογραμμή.  Δείτε ενδεικτικά το αποτέλεσμα της δουλειάς δύο μαθητριών της Β’ Γυμνασίου. 

https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/1138280/-2-/

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar