Γενικά

Ένα μικρό βήμα στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ένα μεγάλο άλμα στη ζωή των παιδιών μας.

Η Σχολή μας έχει δυο (2) Δημοτικά Σχολεία (1ο και 2ο). Το πρώτο είναι δωδεκαθέσιο και το δεύτερο εξαθέσιο, ήτοι συνολικά 18 τμήματα (3 σε κάθε τάξη).

Το Δημοτικό των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ προσφέρει ένα ποιοτικά και ποσοτικά πλούσιο πρόγραμμα στους μαθητές του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας και στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή. Εκτός από τον άρτιο εξοπλισμό σε εποπτικά όργανα και μέσα διδασκαλίας, που ανταποκρίνονται στις διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες ενός σύγχρονου Εκπαιδευτηρίου, διαθέτει και εκλεκτό και πεπειραμένο Διδακτικό Προσωπικό, το οποίο επιλέγεται με πολλή προσοχή, ενημερώνεται και επιμορφώνεται συνεχώς, εργάζεται μεθοδικά και συνεργάζεται αρμονικά με τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον σεβασμό της προσωπικότητας κάθε μαθητή, στη θετική επικοινωνία μαζί του, στις θετικές προσδοκίες και στην αναγνώριση της αξίας της προσωπικότητάς του, με σκοπό τη διαμόρφωση ευχάριστου, πολιτισμένου και μορφωσιογόνου σχολικού περιβάλλοντος, που ανοίγει τα φτερά της ψυχής και του μυαλού του μαθητή.

Η τάξη, και το ήρεμο κλίμα που επικρατούν στις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού μας δημιουργούν προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας και εξασφαλίζουν συνθήκες, στις οποίες είναι δυνατόν να παραχτεί σοβαρό σχολικό έργο και στον γνωστικό και στον συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα της μάθησης.

Το Δημοτικό των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στην ομαλή μετάβαση των μικρών μαθητών από τον κόσμο του Νηπιαγωγείου στον κόσμο των μαθημάτων, των τετραδίων και των μεγαλύτερων υποχρεώσεων, καθώς και στην εύκολη προσαρμογή των μαθητών που έρχονται για πρώτη φορά στο Δημοτικό μας, και η οποία προσαρμογή επιτυγχάνεται με ποικίλα υποστηρικτικά μέτρα.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

School Magazine

Ωδειο Banner sidebar