Γενικά

Οι μεγάλες επιτυχίες μας είναι αποτέλεσμα μεθόδου και πολύπλευρης υποστήριξης των μαθητών μας.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ έχοντας διαγράψει από το 1974 μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση, συνεχίζουν σταθερά την ανοδική τους πορεία, μια πορεία καταξίωσης, επεκτείνοντας την παιδευτική τους δραστηριότητα από το σχολικό έτος 2003-2004 και στο Λύκειο.

Το Λύκειο, ως το καταληκτικό και κρίσιμο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλείται να βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές:

 • Να εισαχθούν στα ΑΕΙ της επιλογής τους, χωρίς την ανάγκη καμίας εξωσχολικής βοήθειας ή άλλης οικονομικής επιβάρυνσης.
 • Να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους έτσι, ώστε να ενταχτούν αρμονικά στην κοινωνία και να ζήσουν δημιουργικά.
 • Να κατανοήσουν τη βαθύτερη σημασία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.
 • Να αναπτύξουν κριτικό και δημιουργικό πνεύμα, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη ζωή, την επιστήμη και την τέχνη.
 • Να εμπλουτίσουν τον γνωστικό και γλωσσικό εξοπλισμό τους και να συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας μας.
 • Να καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.
 • Να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους, αποκτώντας αθλητικές συνήθειες.
 • Να αποκτήσουν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτογνωσία, ώστε να κάνουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Λύκειό μας υπηρετεί πάντοτε με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα τους παραπάνω στόχους, και εγγύηση για την επιτυχία του αποτελούν:

Το πεπειραμένο, ευσυνείδητο και επιστημονικά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.

Το μορφωσιογόνο και ανθρώπινο περιβάλλον με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη.

Ο σεβασμός της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.

Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

 • Το επίλεκτο μαθητικό δυναμικό.
 • Η παρακολούθηση της τακτικής και ανελλιπούς φοιτήσεως των μαθητών.
 • Οι πρόσθετες ώρες διδασκαλίας.
 • Τα υποστηρικτικά φυλλάδια για καλύτερη εμπέδωση της γνώσης.
 • Η πολύ καλή υλικοτεχνική υποδομή.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των μαθητών με πολλές γραπτές δοκιμασίες.
 • Η πλούσια σχολική ζωή (αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, πολιτιστικές ημερίδες, μορφωτικές επισκέψεις, εκδρομές, υποτροφίες κτλ.).
 • Η στενή και γόνιμη συνεργασία καθηγητών και γονέων.

Είμαστε υπερήφανοι που το Λύκειο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ, με βάση την πείρα από το πλούσιο παρελθόν και με την ενέργεια και δράση του παρόντος, έχει χαράξει σωστά και έχει ακολουθήσει σταθερά την καλύτερη δυνατή πορεία του μέλλοντός του, που το ταυτίζει με το μέλλον των μαθητών του, ώστε πολύ γρήγορα να έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των γονέων, των μαθητών και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, κυρίως για την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του στις εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πατρίδας μας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

School Magazine

Ωδειο Banner sidebar