Διακριθέντες 2012

Β΄ Δημοτικού

 • Φραγκή Δήμητρα
 • Αποστολάτος Θαλής
 • Μακράκης Κων/νος
 • Παρνασσάς Παναγιώτης

Γ΄ Δημοτικού

 • Κουτσουπιάς Άλκης
 • Μουμουλίδης Αναστάσιος
 • Αγωγιάτης Περικλής
 • Δοντάς Ιωάννης

Δ΄ Δημοτικού

 • Γκίκας Γιάννης
 • Αδαμόπουλος  Κων/νος
 • Κόχρονα Ναταλία
 • Ξηρός Νικόλαος

Ε΄ Δημοτικού

 • Κράγκαρη Ναταλία
 • Παπαδημητρίου Ερμής
 • Αβραμίδης Δημήτριος
 • Αγωγιάτης Περικλής
 • Χατζής Νικόλαος

ΣΤ΄ Δημοτικού

 • Λίτος Γιώργος
 • Μοδινού Έλσα
 • Μπέσκου Ελένη
 • Παππά Χριστίνα
 • Τσώρη Νέλλη
 • Τσιμπλιάρης – Καγιάρας  Νικόλαος 

Γ΄ Γυμνασίου

 • Καραμολέγκου     Δήμητρα

Α΄ Λυκείου

 • Βουτσάς     Χρήστος

Β΄ Λυκείου

 • Ζέρβας  Ηλίας

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar