Κινητικός Γραμματισμός

Αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση της δια βίου άσκησης.

ΣΚΟΠΟΣ: Ο μαθητής να ανταποκρίνεται με ευχέρεια σε μια μεγάλη γκάμα κινητικών δραστηριοτήτων, να έχει θετική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση και να διακατέχεται από υψηλή εσωτερική παρακίνηση για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες. Να αναπτύξει τις θεμελιώδεις δεξιότητες κίνησης, που είναι κρίσιμης σημασίας, για να αισθάνονται τα παιδιά αυτοπεποίθηση, όταν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.Στη διάρκεια της χρονιάς οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν χρήση του τεστ αξιολόγησης και αναφοράς δεξιοτήτων θεμελιωδών κινήσεων των μαθητών σε σχέση με την ηλικία τους και σε σχέση με τον Μ.Ο. των παιδιών της ηλικίας τους από το University of Western Australia.

ΠΟΥ; Στην αίθουσα ελεύθερων δραστηριοτήτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Ευαγγελινού Αλίκη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.

Υπεύθυνος αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων: Ηλίας Κοσμάς
email: kosmas.i@zois.edu.gr / τηλ.:2109617817

Συμμετέχουν κορίτσια και αγόρια από το προπρονήπιο έως και την Α΄Δημοτικού, χωρισμένα ηλικιακά σε αντίστοιχα τμήματα.

 

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar