Κριτήρια επιλογής

Επειδή οι αλληλεπιδράσεις των μελών της σχολικής τάξεως (δυναμική της τάξεως) επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευτικό και επειδή από τη δυναμική αυτή επηρεάζεται πολύ η επίτευξη των διδακτικών στόχων, η επιλογή του διδακτικού προσωπικού γίνεται με αυστηρά κριτήρια μεταξύ επιστημόνων με πολλά προσόντα και κυρίως με επιτυχημένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των υποψήφιων συνεργατών μας, καθώς και οι άλλες γνώσεις και δεξιότητες, πέραν του πτυχίου, είναι ιδιαίτερα σημαντικά.  Με κριτήρια το κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος, το βαθμό πτυχίου, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την προϋπηρεσία, την επίγνωση της υψηλής αποστολής του δασκάλου, την αγάπη για το παιδί, τη διάθεση για δουλειά, τις διακρίσεις, την παιδαγωγική κατάρτιση και την πολύπλευρη ενημέρωση επιλέγουμε και εντάσσουμε στην οικογένεια του Σχολείου μας τους εκπαιδευτικούς μας, τους οποίους στη συνέχεια στηρίζουμε και επιμορφώνουμε ποικιλοτρόπως, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές μας προσδοκίες. Αρχή μας είναι οι συνεργάτες μας να επιλέγονται με κριτήρια πρωτίστως αξιοκρατικά και δευτερευόντως κοινωνικά. Επιδίωξή μας είναι να επιλέγονται εκπαιδευτικοί που θα μπορέσουν να εμφυσήσουν στους μαθητές τους πνοή πνευματικής και ηθικής ζωής, ώστε να γίνουν αυτοδύναμοι, ελεύθεροι, κοινωνικοί και υπεύθυνοι, ικανοί να αντέξουν στους ανέμους του ευδαιμονισμού και του μηδενισμού. Εκπαιδευτικοί ευαίσθητοι και ικανοί να βοηθήσουν το μαθητή τους να ξεπεράσει τις εφηβικές τρικυμίες του και να νιώσει ευτυχισμένος. Εκπαιδευτικοί αφοσιωμένοι στο λειτούργημα τους με απέραντη αγάπη για τα παιδιά.

Το παρόν του Σχολείου μας είναι οι συνεργάτες του. Το μέλλον του Σχολείου μας βασίζεται και πάλι στους συνεργάτες του.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar