Γενικά

Η Πληροφορική, η επιστήμη του παρόντος και του μέλλοντος, δε θα μπορούσε να μην πρωτοπορεί στα εκπαιδευτήριά μας.  Αν και νεότατη επιστήμη, έχει καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε έκφανση της κοινωνίας. Είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και απαραίτητο εργαλείο για την επαγγελματική μας σταδιοδρομία.

Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής προετοιμάζει τους μαθητές, παρέχοντάς τους ικανοποιητικές γνώσεις και καλλιεργώντας τους τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να έχουν ενεργό ρόλο τόσο στην ανήλικη όσο και στην ενήλικη ζωή τους στην «κοινωνία της πληροφόρησης». Γι’ αυτό το λόγο στα εκπαιδευτήριά μας, εδώ και 20 χρόνια το μάθημα αυτό  διδάσκεται σ’ όλες τις τάξεις ως υποχρεωτικό.

Τελειώνοντας το δημοτικό οι μαθητές είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών
  • Εργάζονται  με σχετική αυτονομία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας
  • Χρησιμοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης, για να εκφράζουν τις ιδέες τους με πολλούς τρόπους και  μέσα
  • Γνωρίζουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου, αλλά και τους κινδύνους που παραμονεύουν από την κακή και δίχως προσοχή χρήση του.

Στο Λύκειο,  πέρα από το ωράριο που καθορίζεται  σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δύο επιπλέον ώρες το αντίστοιχο μάθημα (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον) με σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεών τους και την καλύτερη προετοιμασία τους.

Προχωρώντας παραπέρα τα εκπαιδευτήριά μας δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές από Ε’ Δημοτικού ως  και Γ’ Λυκείου να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της πληροφορικής, αποκτώντας το παγκόσμια αναγνωρισμένο δίπλωμα IC3  και Microsoft Specialist. Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται στο χώρο του σχολείου, αφού τα εκπαιδευτήριά μας ανήκουν στα επίσημα εξεταστικά κέντρα της Microsoft.

Δεν σταματάμε όμως εδώ. Οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου εκπαιδεύονται στη σταδιακή υιοθέτηση του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης, ως προσέγγισης για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, όσο και σε δεξιότητες σχετικές με τον προγραμματισμό του υπολογιστή για την υλοποίηση και τον έλεγχο της προτεινόμενης λύσης.  Έτσι μπορούν και συμμετέχουν σε πανελλήνιους και παγκόσμιους διαγωνισμούς πληροφορικής καθώς σε ημερίδες και συνέδρια με θέματα τις νέες τεχνολογίες.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar