Γυμνάσιο «ανοιχτό» στην κοινωνία

Φιλανθρωπικό έργο

Πιστεύοντας σε ένα σχολείο «ανοιχτό» στην κοινωνία και στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών, συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τη δράση διαφόρων φορέων της τοπικής κοινωνίας (ενορία Αγ. Βαρβάρας, Σύλλογος παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «Πίστη», Οργάνωση «Κάνε Μία Ευχή). Φέτος το Γυμνάσιό μας συμμετέχει επίσης σε πρόγραμμα του ΠΙΚΠΑ Βούλας, που στοχεύει στην ενημέρωση των παιδιών σε θέματα αναπηρίας.

Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Θεωρούμε πολύ σημαντική την επαφή κάθε σχολείου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις Πανεπιστημιακές Σχολές και κυρίως με αυτές που αντικείμενό τους αποτελεί η έρευνα σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικών. Στο πλαίσιο αυτού του διαύλου επικοινωνίας το Γυμνάσιό μας συνεργάζεται με διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Μαθηματικών) και ανατίθεται στους καθηγητές του Γυμνασίου μας η εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Επίσης το Γυμνάσιο του Σχολείου μας αποτελεί εξεταστικό κέντρο του Διεθνούς Μαθηματικού Διαγωνισμού «Καγκουρό» και οργανώνει μεγάλο μέρος του προγράμματος του «θερινού σχολείου».

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar