Εργαστήριο φυσικών επιστημών

Το πείραμα είναι ο μόνος κριτής της επιστημονικής “αλήθειας” – Richard Feynman

Η μαθησιακή διαδικασία είναι επαρκής και αποτελεσματική, όταν η θεωρία συνδυάζεται με την πράξη. Οι φυσικές επιστήμες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το πείραμα. Βασικό εργαλείο για την κατανόηση της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας είναι το εργαστήριο των φυσικών επιστημών.

  • Το σχολείο μας διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο φυσικών επιστημών στο οποίο διεξάγονται πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με διαδραστικό πίνακα , ασύρματη σύνδεση με το internet (Wi-Fi) και τα κατάλληλα όργανα για την μετωπική διεξαγωγή των πειραμάτων ΦΕ. Επίσης διαθέτουμε και μια ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας ΦΕ στην οποία περιλαμβάνεται πάγκος επίδειξης πειραμάτων, διαδραστικός πίνακας και ασύρματη σύνδεση με το internet (Wi-Fi).
  • Οι μαθητές εκεί έρχονται σε επαφή με την επιστήμη, πειραματίζονται, εξάγουν συμπεράσματα, καλλιεργούν δεξιότητες (σκέψη, παρατήρηση, ανάλυση, σύνθεση), ερμηνεύουν τον κόσμο, αναδεικνύουν ψυχοκινητικές δεξιότητες και δημιουργική σκέψη. Τα πειράματα σχεδιάζονται από τους καθηγητές του σχολείου, έτσι ώστε να προάγεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία των μαθητών και να αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος της επιστήμης. Μέσα από τη διδασκαλία και τον πειραματισμό οι μαθητές λαμβάνουν εφόδια και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Στο εργαστήριο των φυσικών επιστημών γίνεται η σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε πολίτες με ισχυρό υπόβαθρο γνώσεων.
  • Επίσης στο εργαστήριο των ΦΕ ενισχύουμε τη μόχλευση της επιστήμης μέσω της καινοτομίας και της τεχνολογία (STI) που είναι ένας από τους βασικούς στόχους για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα παγκοσμίως (aims of UNESCO in education 21th century)

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar