Ερευνητικές εργασίες-projects

Έρευνα είναι αυτό που κάνω, όταν δεν ξέρω τι κάνω!

Wernher von Braun, Γερμανος φυσικος

Στόχος του φιλόδοξου εγχειρήματος των ερευνητικών εργασιών είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και του ερευνητικού σχεδιασμού των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής επαφής και της διαθεματικότητας των επιλεγμένων προς εξέταση θεμάτων, τα οποία θα είναι καλό να εμπίπτουν στο ερευνητικό πεδίο δύο τουλάχιστον διαφορετικών επιστημών.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο, πέραν του προαναφερθέντος στόχου, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και με την εφαρμογή αυτών στην έρευνα, γενικότερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τα Εκπαιδευτήριά μας παρέχουν με το άριστο υπερσύγχρονο επίπεδο υποδομών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες).

Για το Α’ τετράμηνο σπουδών επελέγησαν δύο εξαιρετικά φιλόδοξα προγράμματα (οι πληροφορίες για τα θέματα των εργασιών θα αναρτηθούν προσεχώς με την ολοκλήρωση των ερευνητικών διαδικασιών), ανταποκρινόμενα πλήρως στις αξιώσεις των καινοτόμων δράσεων, στις οποίες εντάσσεται και το πρότζεκτ της  Α’ Λυκείου.

Στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών οι μαθητές αυτενεργώντας ερευνούν, αξιολογούν, παρουσιάζουν θεματικό υλικό, απαντούν σε θεμελιώδη ερωτήματα, χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς συνδέσμους, εφοδιάζονται με την κατάλληλη βιβλιογραφία, εφαρμόζουν βιντεοσκοπήσεις και καταγράφουν συνεντεύξεις σημαντικών προσωπικοτήτων.

Αυτές οι δράσεις γίνονται πάντα με τη διακριτική καθοδήγηση των εμπλεκομένων ανά τετράμηνο συναδέλφων. Στο τέλος του τετραμήνου οι ερευνητικές εργασίες παρουσιάζονται σε ανοικτή εκδήλωση και συζήτηση.

Δείτε την παρουσίαση παλιότερων ερευνητικών εργασιών

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar