Ενδιαφέρον Συνεργασίας – Βιογραφικά

Γίνε κι εσύ μέλος της εκπαιδευτικής οικογένειας των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ επιθυμούν να προσλάβουν εκπαιδευτικούς για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

ΠΡΩΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Παιδαγωγό Προσχολικής Αγωγής (από Τ.Ε.Ι.)
 • Καθηγητή/τρια Πληροφορικής
 • Καθηγητή/τρια Τεχνολογίας
 • Θεολόγο
 • Καθηγητή/τρια Γαλλικών (μερικούς απασχόλησης)

ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στα προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (14:00΄-17:00΄)

 • Φυσικό
 • Μαθηματικό
 • Χημικό
 • Βιολόγο
 • Φιλόλογο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία του μαθήματος
 • Σπουδές σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού
 • Βαθμός πτυχίου
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (κατά προτίμηση στη διδακτική του μαθήματος)
 • Ευχέρεια στη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδραστικού πίνακα
 • Τόπος διαμονής

Αποστολή βιογραφικού στο career@zois-school.gr συμπληρώνοντας στο “θέμα” του e-mail την ειδικότητά σας.

Επίσης, ζητούνται:

Διδακτικό προσωπικό

 • Νηπιαγωγοί με αυξημένα προσόντα
 • Πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχοι παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής
 • Τελοιόφοιτοι του Παιδαγωγικού τμήματος κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ
 • Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων ΠΕ01 – ΠΕ07 κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού τμήματος
 • Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων με αυξημένα προσόντα και πείρα

Επιστημονικό προσωπικό

 • Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων
 • Παιδοψυχολόγοι
 • Νοσηλευτές

Υπαλληλικό προσωπικό

 • Υπάλληλοι γραφείου

Οδηγοί-Συνοδοί

 • Οδηγοί κάτοχοι διπλώματος Δ’ κατηγορίας
 • Συνοδοί απόφοιτοι Λυκείου

Αποστολή βιογραφικού στο career@zois-school.gr συμπληρώνοντας στο “θέμα” του e-mail την ειδικότητά σας.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar