Μαθήματα εξ αποστάσεως – Οδηγίες

Οι μαθητές μας δεν έρχονται στο Σχολείο, αλλά τα μαθήματα συνεχίζονται!

Αντιμετωπίζοντας ακόμη μια διδακτική πρόκληση, με ευθύνη και τιμώντας την εμπιστοσύνη των Γονέων, βρίσκουμε τρόπους να επιτελέσουμε το έργο μας απένταντι στους μαθητές μας με εξ αποστάσεως διδασκαλίες από τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020.

Αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, το αντίστοιχο υλικό που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην εκπαιδευτική μας διαδικασία, αλλά και δημιουργώντας νέο υλικό για τις ανάγκες της περίστασης, συνεχίζουμε τα μαθήματα. Οι Εκπαιδευτικοί, σε συνεργασία με την Ομάδα Πληροφορικής και τους Σχολικούς Συμβούλους, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, δημιουργώντας εναλλακτικά σενάρια για επανάληψη και κάλυψη της ύλης, ανάλογα με τη διάρκεια της διακοπής και τις ανάγκες της κάθε τάξης.

Οδηγίες για Δημοτικό

 • Η συμμετοχή στα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές.
 • Για τη συμμετοχή στα μαθήματα χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηχεία ή ακουστικά και εκτυπωτή.
 • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Σχολής –>  https://eclass.zois-school.gr
 • Η συμμετοχή των μαθητών του Δημοτικού θα γίνεται μόνο μέσω των κωδικών των Γονέων τους. Αρχικά θα εφαρμοστεί η μέθοδος της «ασύγχρονης» διδασκαλίας, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα όποια ώρα της ημέρας επιθυμούν, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η καθοδήγηση από τον Γονέα.
 • Τα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι κυρίως επαναληπτικά και επαύξησης γνώσεων και ως επί το πλείστον περιλαμβάνουν: βιντεομαθήματα, online quizzes, διαδραστικά λογισμικά και φύλλα εργασίας για εκτύπωση και συμπλήρωση από τους μαθητές.
 • Σε περίπτωση που δε βρίσκετε το όνομα χρήστη σας ή τον κωδικό σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα επανέκδοσης στο info@zois-school.gr. Τα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται εντός 24 ωρών.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει ως εξής:

 • Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα θα είναι αναρτημένο στην τελική του μορφή, στο αντίστοιχο e-course μέχρι τις 11.00 π.μ. Προσοχή! Πριν από τις 11.00 π.μ. μπορεί να έχει αναρτηθεί μέρος του υλικού, αλλά όχι το σύνολό του.
 • Ο εκπαιδευτικός θα επικοινωνεί μέσω του καθηκοντολογίου κάθε μέρα δίνοντας οδηγίες και ενημερώνοντας τους μαθητές.
 • Στο καθηκοντολόγιο του κάθε τμήματος θα αναρτηθούν μέχρι την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020, ακόμη αναλυτικότερες οδηγίες.
 • Για απορίες τεχνικής φύσεως μπορείτε να αποστέλλετε email στο info@zois-school.gr, έτσι ώστε να διαβιβαστούν στο τεχνικό τμήμα.

Οδηγίες για Γυμνάσιο & Λύκειο

 • Η συμμετοχή στα εξ αποστάσεως μαθήματα είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές.
 • Για τη συμμετοχή στα μαθήματα χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηχεία ή ακουστικά και εκτυπωτή.
 • Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της Σχολής –> https://eclass.zois-school.gr
 • Αρχικά θα εφαρμοστεί η μέθοδος της «ασύγχρονης» διδασκαλίας, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, όποια ώρα της ημέρας επιθυμούν.
 • Τα ηλεκτρονικά μαθήματα είναι κυρίως επαναληπτικά και επαύξησης γνώσεων και ως επί το πλείστον περιλαμβάνουν: βιντεομαθήματα, online quizzes, διαδραστικά λογισμικά και φύλλα εργασίας για εκτύπωση και συμπλήρωση από τους μαθητές. Οι εργασίες που θα συμπληρώνονται θα πρέπει να αναρτώνται είτε σε μορφή word είτε χειρόγραφες και σαρωμένες ή φωτογραφία.
 • Σε περίπτωση που δε βρίσκετε το όνομα χρήστη σας ή τον κωδικό σας μπορείτε να αποστείλετε αίτημα επανέκδοσης στο info@zois-school.gr. Τα αιτήματα θα διεκπεραιώνονται εντός 24 ωρών.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ηλεκτρονικών μαθημάτων έχει ως εξής:

 • Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα θα είναι αναρτημένο στην τελική του μορφή, μέχρι τις 11.00 π.μ. Προσοχή! Πριν από τις 11.00 π.μ. μπορεί να έχει αναρτηθεί μέρος του υλικού, αλλά όχι το σύνολό του.
 • Στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε τάξης θα αναρτηθούν μέχρι το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020, ακόμη αναλυτικότερες οδηγίες.
 • Για απορίες τεχνικής φύσεως μπορείτε να αποστέλλετε email στο info@zois-school.gr, έτσι ώστε να διαβιβαστούν στο τεχνικό τμήμα.

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar