Προτεινόμενες ασκήσεις

Β΄ Δημοτικού

Μια καταιγίδα άνοιξε τρύπα στην μπροστινή μεριά της στέγης. Υπήρχαν 10 κεραμίδια σε κάθε μια από επτά σειρές. Πόσα κεραμίδια έμειναν στην μπροστινή μεριά της στέγης, μετά την καταιγίδα;

 

A) 57      B) 59      Γ) 61      Δ) 67      E) 70

 

Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Ένας κύβος με πλευρά μήκους 3 cm βάφεται γαλάζιος εξωτερικά. Μετά ο κύβος κόβεται σε μικρότερους κύβους ο καθένας από τους οποίους έχει πλευρά μήκους 1 εκατοστό του μέτρου (βλέπε σχήμα). Πόσοι από αυτούς τους μικρότερους κύβους  έχουν ακριβώς δύο έδρες τους βαμμένες γαλάζιες;

 

A) 4       B) 6        Γ) 8          Δ) 10        Ε) 12

 

Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Ένα ρομπότ περπατά στα άσπρα τετράγωνα του δαπέδου, αρχίζοντας από την θέση A2 και κατά την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Περπατά πάντα προς τα εμπρός, εκτός εάν συναντήσει εμπόδιο, οπότε στρίβει προς τα δεξιά. Τα εμπόδια είναι ο εξωτερικός τοίχος και οι τοίχοι των γραμμοσκιασμένων τετραγώνων. Το ρομπότ σταματά την κίνησή του εάν δεν μπορεί να συνεχίσει προς τα εμπρός αμέσως μετά από μία δεξιά στροφή. Σε ποιο τετράγωνο θα σταματήσει;

 

 

Α) στο B2        B) στο A1       Γ) στο E1       Δ) στο  Δ1       Ε) δεν σταματά ποτέ

 

Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

Ένας φυσικός αριθμός ονομάζεται παλινδρομικός αν παραμένει ο ίδιος όταν τα ψηφία του γραφούν με ανάποδη σειρά. Για παράδειγμα, ο 13931 είναι παλινδρομικός αριθμός. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μικρότερου 5-ψήφιου παλινδρομικού αριθμού και του μεγαλύτερου 6-ψήφιου παλινδρομικού αριθμού;

 

A) 989989      Β) 989998      Γ) 998998     Δ) 999898     E) 999988

 

Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Το κάθε τετραγωνάκι του διπλανού πλέγματος πρέπει να βαφτεί είτε κόκκινο (Κ) είτε πράσινο (Π) χρώμα. Η κάθε γραμμή και η κάθε στήλη του πλέγματος πρέπει να περιέχει δύο κόκκινα και δύο πράσινα τετραγωνάκια. Τι χρώμα πρέπει να βαφτούν τα τετραγωνάκια Χ και Y;

 

A) Χ = κόκκινο, Υ = κόκκινο           B) Χ = κόκκινο, Υ = πράσινο

Γ) Χ = πράσινο , Υ = κόκκινο           Δ) Χ = πράσινο, Υ = πράσινο

E) τέτοια βαφή δεν γίνεται

 

Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Τα ψηφία της ακολουθίας 123451234512345 … τοποθετούνται διαδοχικά στα τετράγωνα ενός πλέγματος, ακολουθώντας σπειροειδή διάταξη, αρχίζοντας από το σημειωμένο τετράγωνο (βλέπε σχήμα). Ποιό ψηφίο θα τοποθετηθεί στο τετράγωνο το οποίο βρίσκεται 100 τετράγωνα πάνω από το σημειωμένο;

 

Α) 1      B) 2       Γ) 3       Δ) 4      E) 5

 

Eikoniki perihghsh 360-Banner123

αποτελέσματα πανελλαδικών 360-Banner1

Ωδειο Banner sidebar